Menu τραπεζιών

Menu τραπεζιών

Μενού ή τιμοκατάλογοι που τοποθετούνται στα τραπέζια, συνήθως πολυσέλιδοι με σκληρό εξώφυλλο ή λιτοί και περιεκτικοί με πλαστικοποίηση.

Εφαρμογές

Εντός των καταστημάτων εστίασης και παροχής υπηρεσιών

Προϊόντα

Έντυπα
Φυλλάδια

Υλικά

Το βασικό υλικό είναι το χαρτί, σε μεγάλη γκάμα από ποιότητες και βάρη, για την ιδιαιτερότητα κάθε εργασίας. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και πλαστικοποίηση.