Υφάσματα

Υφάσματα

Εκτυπώσεις σε πολυεστερικά υφάσματα με μελάνια νερού για τσάντες, ρούχα και σημαίες.

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές είναι κυρίως στη προβολή, προώθηση και διακόσμηση.

Σημαίες, πανό, λάβαρα, ρουχισμός, τσάντες κ.α.

Προϊόντα

Σημαιόπανο

Υλικά

Τα υλικά είναι το Σημαιόπανο και Πολυεστερικά υφάσματα