Υπηρεσίες

Υπηρεσίες:

Φωτοτυπίες
Παρέχουμε την δυνατότητα για κάθε είδους φωτοτυπίες, έγχρωμες, ασπρόμαυρες, βιβλία καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Εκτυπώσεις
Με τις παραγωγικές μονάδες τελευταίας τεχνολογίας, με πλήρη εκτυπωτικό και μετεκτυπωτικό εξοπλισμό,
καλύπτουμε κάθε ανάγκη παραγωγής ψηφιακών εκτυπώσεων γρήγορα, οικονομικά και ποιοτικά.
Ψηφιακές εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις σε εύκαμπτα και άκαμπτα υλικά
Εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους
Εκτυπώσεις Offset
Κοπτικά, χαράξεις, πλαστικοποιήσεις

Σχεδιασμός
Τα galonis print shops είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε σχεδιαστική σας ανάγκη καθώς και την επεξεργασία έτοιμου υλικού, σχεδιάζουμε για εσάς:
Την εταιρική σας ταυτότητα
Το προωθητικό σας υλικό
Κατασκευές για τις προωθητικές ή διακοσμητικές σας ενέργειες

Σκανάρισμα
Τα galonis print shops διαθέτουν επίσης σκάνερ υψηλής τεχνολογίας και είναι σε θέση να ψηφιοποιήσουν από μια μικρή φωτογραφία μέχρι μεγάλα αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες κ.α.

Σκανάρισμα ακτινογραφιών
Διαθέτουμε επίσης την δυνατότητα να ψηφιοποιήσουμε ακτινογραφίες με απόλυτη ακρίβεια και ευκρίνεια.

Ειδικές κατασκευές
Τα τμήματα σχεδιασμού και παραγωγής των galonis print shops βρίσκονται δίπλα σας σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη, μελετάμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε λύσεις για προωθητικές ενέργειες, για την παρουσία σας στην αγορά αλλα και για τις διακοσμήσεις χώρων και καταστημάτων