Περιγραμματική Κοπή

Περιγραμματική κοπή

Χαρακτική και κοπή πάνω σε πλήθος εύκαμπτων και άκαμπτων υλικών και επιφανειών για την υλοποίηση πρωτότυπων εφαρμογών.

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές είναι πολλές, κυρίως στη προβολή, προώθηση και διακόσμηση.

Προϊόντα

Kapa fix
Forex
Xanita/Reboard
PVC
Ξύλο
Αλουμίνιο (Dibond)
• Plexiglass

Υλικά

Τα υλικά είναι το KAPA fix, Forex, Κυματοειδές Χαρτόνι, Xanita/Reboard, PVC, Ξύλο, Αλουμίνιο, Plexiglass, Αυτοκόλλητο