Παραστατικά

Παραστατικά

Εκτύπωση προτυπωμένων παραστατικών, Μπλοκ διπλότυπα, τριπλότυπα, με διάτρηση, με αρίθμηση, μονόχρωμα ή έγχρωμα, σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων

Εφαρμογές

Κύριες εφαρμογές είναι η προβολή, η ενημέρωση και η προώθηση της εταιρίας σας, της επιχείρησης σας, του οργανισμού ή των προϊόντων/υπηρεσιών σας.

Υλικά

Το βασικό υλικό είναι το φωτοτυπικό χαρτί και το χημικό χαρτί με πολλά στελέχη