Κάρτες αλλαγής – Κάρτες δεδομένων

Κάρτες αλλαγής – Κάρτες δεδομένων

Κάρτες με πεδία για να συμπληρώνετε στοιχεία, με πλαστικοποίηση ή διπτυχες.
Με μεταβλητά στοιχεία, αρίθμηση και barcodes για άψογη οργάνωση

Εφαρμογές

Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καταστήματα λιανικής, λέσχες και ξενοδοχεία

Υλικά

Τα υλικά είναι χαρτί, σκέτο ή και με πλαστικοποίηση καθώς και πλαστικό PVC