Εξωτερικά menu

Εξωτερικά menu

Μενού ή τιμοκατάλογοι που τοποθεντούνται έξω από τα καταστήματα είτε με stand, είτε σε panel τοποθετημένοι στις όψεις του καταστήματος

Εφαρμογές

Έξω από τα καταστήματα εστίασης και παροχής υπηρεσιών

Υλικά

Τα υλικά είναι αρκετά και συνδυάζονται, έχουμε Αυτοκόλλητο πάνω σε Plexiglass ή Forex, Αυτοκόλλητο ή αφίσα με πλαστικοποίηση μαζί με stand