Εκτυπώσεις Ψηφιακές & Offset

Εκτυπώσεις ψηφιακές και offset


Πληθώρα εκτυπώσεων και λύσεων που θα εξυπηρετήσουν κάθε σας ανάγκη.

Φυλλάδια, έντυπα, αφίσες, προσκλήσεις, κάρτες κ.τ.λ

Εφαρμογές

Κύριες εφαρμογές είναι η προβολή, η ενημέρωση και η προώθηση της εταιρίας σας, της επιχείρησης σας, του οργανισμού ή των προϊόντων/υπηρεσιών σας.

Υλικά

Το βασικό υλικό είναι το χαρτί, σε μεγάλη γκάμα από ποιότητες και βάρη, για την ιδιαιτερότητα κάθε εργασίας. Επίσης σε κάποιές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και πλαστικοποίηση.